Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι γενικοί όροι χρήσης επισκεπτών συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και είναι απαραίτητη η προηγούμενη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου μέλους με αυτούς.

Η πρόσβαση, η χρήση καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο carlink υπόκεινται στους κάτωθι όρους, τους οποίους το εγγεγραμμένο μέλος (από εδώ και στο εξής αναφερόμενο ως Μέλος) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του carlink μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η χρήση των υπηρεσιών του carlink συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Εάν κάποιο Μέλος δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και με τους γενικούς όρους χρήσης επισκεπτών, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του carlink.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ CARLINK ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Αποκτώντας ο επισκέπτης την ιδιότητα του μέλους δύναται να προβεί σε:

● Αναζήτηση καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων μέσων (οχήματα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, εμπορικά οχήματα κτλ)
● Αναζήτηση αντίστοιχων ανταλλακτικών
● Αναζήτηση εμπόρων, συνεργείων ή άλλου είδους εταιρειών που σχετίζονται με το carlink και το περιεχόμενό του
● Καταχώρηση αγγελιών οχημάτων, ανταλλακτικών, ελαστικών κτλ
● Δυνατότητα διαφήμισης εντός του carlink


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Το carlink θεωρεί ότι τα πρόσωπα που εγγράφονται στο carlink και συναλλάσσονται με την εταιρεία μέσω αυτού, είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή δήλωσης εγγραφής Μέλους προς χρήση των υπηρεσιών και παροχών του carlink συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

Η εγγραφή ως Μέλος στο carlink είναι δωρεάν. Η εγγραφή Μέλους στο carlink προϋποθέτει τη χρήση από αυτό των αληθινών του στοιχείων.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού Μέλους, θα ζητηθεί υποχρεωτικά από το Μέλος να εισάγει το ονοματεπώνυμό του και να ορίσει ένα όνομα χρήστη (username) καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Ο λογαριασμός του Μέλους είναι προσωπικός, μοναδικός και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Κάθε φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν (1) λογαριασμούς Μέλους στο carlink.

Το carlink δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την απώλεια των κωδικών πρόσβασης από τους χρήστες του και τις συνέπειες της απώλειας αυτής. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω του συστήματος αυτόματης υπενθύμισης κωδικών.

Προς αποφυγή σύγχυσης απαγορεύεται η επιλογή και η χρήση ονόματος χρήστη (username) ή email ή οποιουδήποτε γενικά δεδομένου που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιον χρήστη με υπηρεσίες του carlink ή με κάποιον διαχειριστή του carlink (όπως administrator, admin, webmaster κ.α.). Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως ονόματα χρήστη προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων  κ.α. ανεξαρτήτως του αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.

Το carlink διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο από τα παραπάνω ή οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους όρους του παρόντος, να απενεργοποιήσει, να μπλοκάρει ή και να διαγράψει οριστικά τον λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το Μέλος μη επιτρέποντας σε αυτόν να δημιουργήσει στο μέλλον νέο λογαριασμό.


ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε Μέλος αναλαμβάνει:

α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία του λογαριασμού του αλλά και των Προϊόντων που καταχωρεί καθώς και των καταλόγων και άλλων δεδομένων που εισάγει ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
γ) να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας του Διαδικτύου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και γενικά πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, το Μέλος οφείλει να προβεί άμεσα σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής του και να επικοινωνήσει άμεσα με το carlink.
Απαγορεύεται η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών των Μελών του carlink από τρίτους με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Όλα τα δεδομένα, κείμενα, γραφικά, αρχεία πολυμέσων, μηνύματα και γενικά όλο το περιεχόμενο, που αναρτάται από το Μέλος είτε δημόσια είτε ιδιωτικά (χωρίς να προβάλλεται δημόσια), παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται.

Το Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το carlink δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το carlink και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του carlink.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ο ανήλικος χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία του carlink τηρουμένων των προβλεπόμενων από το νόμο ηλικιακών ορίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τους παρόντες όρους επικοινωνήστε με το carlink  [link to Contact form  στο email info@carlink.gr]
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Η τελευταία ανανέωση του παρόντος έγινε στις 25/11/2013.

Ο ιστότοπος στη διεύθυνση http://carlink.gr (από εδώ και στο εξής αναφερόμενος ως carlink . Οι ανώνυμοι επισκέπτες του carlink, δηλαδή οι χρήστες που χρησιμοποιούν το carlink χωρίς να έχουν κάποιο λογαριασμό μέλους στο carlink θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής ως Χρήστες σε αντίθεση με τους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι θα έχουν προσωπικό λογαριασμό και θα αναφέρονται ως Μέλη.

Το carlink προσφέρει σε ιδιώτες, εμπόρους και επαγγελματίες από το μηχανοκίνητο χώρο, μια online υπηρεσία αγοραπωλησίας  οχημάτων διφόρων τύπων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), ανταλλακτικών αλλά και συναφών υπηρεσιών (διαφημιστική προβολή εμπόρων, επιχειρήσεων κ.α).

Η πρόσβαση, η χρήση καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο carlink, υπόκεινται στους κάτωθι όρους, τους οποίους ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του carlink μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οι παρόντες όροι σε συνδυασμό με τα λοιπά νομικά αρχεία του carlink (προσωπικά δεδομένα, αποποίηση ευθυνών, πνευματικά δικαιώματα), αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον Χρήστη και το carlink, ισχύοντες ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του carlink.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το carlink δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί κανένα ελάχιστο χρόνο διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το carlink λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα όλο το website του carlink λειτουργεί κάτω από κρυπτογράφηση SSL 256-Bit.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το carlink δύναται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή εξωτερικές σελίδες (π.χ. ιστότοποι καταστημάτων εμπόρων, επιχειρηματιών κλπ), οι οποίες δεν τελούν υπό την εποπτεία του carlink αλλά ελέγχονται από τρίτους.

Το carlink δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται για την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων άλλων ιστοτόπων, στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσεων.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τέτοιων υπερσυνδέσμων και για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία υποστεί ο χρήστης, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, μη υπεχομένου του carlink ουδεμίας ευθύνης επ’ αυτών.

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

O χρήστης ευθύνεται και υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στο carlink και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του carlink με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

Το carlink δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων του Μέλους προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση του carlink ανεξαρτήτως εάν το carlink είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το carlink διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, διαγράψει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του carlink.

Το carlink δεδομένου ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνική υποδομή διατήρησης της μοναδικότητας, αυθεντικότητας και μη μεταβολής των παρόντων όρων θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει ικανό (π.χ. δημοσιοποίηση στον ιστότοπο, με e-mail ή συμβατικό ταχυδρομείο ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα). Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των παρόντων όρων. Όποια χρήση του carlink από τους Χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση και ειδοποίηση θα θεωρείται ότι υπόκειται στους νέους όρους χρήσης και γίνεται με αποδοχή των όποιων αλλαγών, προσθηκών, τροποποιήσεων ή διαγραφών.


ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αποδεχόμενος τους παρόντες όρους ο Χρήστης αποδέχεται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του carlink και οποιουδήποτε Χρήστη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του είναι απαραίτητο να προηγηθεί προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών  δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το σύνολο των παρόντων όρων αποτελεί την ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης υπερισχύει κάθε προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τους παρόντες όρους επικοινωνήστε με το carlink 
[e-mail info@carlink.gr  

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CARLINK

Το carlink έχει δικαίωμα να εμφανίσει στον ιστότοπό του ή σε άλλη ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρείας AutoLix24 (π.χ. έντυπα, διαφημιστικά φυλλάδια, διαφημίσεις κτλ) το υλικό που του παρέχει το Μέλος με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των υπηρεσιών του carlink αλλά με τρόπο που να μη θίγει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Μέλους.

Το carlink κατέχει το δικαίωμα να διαφημίζει τον ιστότοπό του και ως συνέπεια και τις καταχωρημένες αγγελίες και σε άλλα μέσα όπως websites, τηλεόραση, ράδιο, τύπος, εφαρμογές (applications) για νέου τύπου συσκευές επικοινωνίας, software, email newsletters κτλ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CARLINK

Η χρονική διάρκεια δημοσίευσης μιας αγγελίας ορίζεται με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.

Το carlink έχει το δικαίωμα να διαγράψει και να μπλοκάρει οποιαδήποτε αγγελία η  οποία  δεν ανταποκρίνεται και δεν συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης Μελών καθώς και με τους όρους του παρόντος.

Το carlink έχει το δικαίωμα να διαγράψει μία αγγελία σε περίπτωση που αυτή ξεπεράσει το χρονικό όριο δημοσίευσής της χωρίς να έχει γίνει η προβλεπόμενη ανανέωση της συνδρομής καταχώρισης από το Μέλος.

Το carlink θα ενημερώνει τα Μέλη του αυτόματα για την λήξη της προβολής των αγγελιών τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης των αγγελιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα προσωπικά στοιχεία όπως επωνυμία της εταιρείας με ΑΦΜ (σε περίπτωση εταιρείας), στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας (σε περίπτωση εταιρείας), ονοματεπώνυμο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), πλήρης διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, e-mail  και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας ή αναγνώρισης προσώπου πρέπει να συμφωνούν με τα πραγματικά στοιχεία του προσώπου που καταχωρεί την αγγελία.

Τα στοιχεία της αγγελίας πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες κατηγορίες/πεδία (π.χ. δεν δύναται να καταχωρηθεί αυτοκίνητο στην κατηγορία “φορτηγά”). Εάν έχετε αμφιβολία για την καταχώριση επικοινωνήστε με το carlink στο e-mail info@carlink.gr.

Τα Μέλη οφείλουν να διαγράφουν τις αγγελίες τους στην περίπτωση που έχει πουληθεί το όχημα ή το ανταλλακτικό τους ή στην περίπτωση που δεν ενδιαφέρονται πλέον να πουλήσουν το όχημα ή το ανταλλακτικό τους.

Τα Μέλη οφείλουν να διατηρούν συνεχώς τις αγγελίες τους ‘’ενημερωμένες’’ (π.χ. σε περίπτωση που πρόσφατα έχει πάθει βλάβη το αυτοκίνητο ενώ την περίοδο της καταχώρισης της αγγελίας το όχημα λειτουργούσε κανονικά).

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να μην αποκρύπτουν τυχόν βλάβες που μειώνουν τη λειτουργικότητα του οχήματος ή του ανταλλακτικού ή οποιουδήποτε αντικειμένου καταχωρούν στις αγγελίες τους.

Τα Μέλη αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη απέναντι στον υποψήφιο αγοραστή ή γενικότερα αναγνώστη της αγγελίας.

Απαγορεύονται οποιαδήποτε προσβλητικά σχόλια ή γενικά ακατάλληλο υλικό στις φωτογραφίες της αγγελίας.

Απαγορεύονται οι προσωπικές διαφημίσεις στις φωτογραφίες των αγγελιών αλλά και η δημοσίευση οποιουδήποτε άσχετου υλικού. Για διαφήμιση της εταιρείας σας απευθυνθείτε στο μενού “Βοήθεια"  "Σχετικά με Διαφημίσεις” ή επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail adv@carlink.gr.

Απαγορεύεται η καταχώριση αγγελίας για όχημα ή ανταλλακτικό που δεν ανήκει στο Μέλος ή στην εταιρεία/φορέα που εκπροσωπεί. Για τη δημοσίευση αγγελίας που αφορά σε όχημα ή ανταλλακτικό που δεν ανήκει στο Μέλος, το τελευταίο οφείλει να κατέχει νόμιμη εξουσιοδότηση από το νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή του ανταλλακτικού που πρόκειται να καταχωρηθεί στην αγγελία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα Μέλη δικαιούνται να τροποποιήσουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν την αγγελία τους όποτε το επιθυμούν.

Άλλα Μέλη ή Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν αγγελίες που θεωρούν ότι δεν συνάδουν με τους όρους χρήσης του carlink καθώς και να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη της αγγελίας.
 

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Μέλος που καταχωρεί μία ή περισσότερες διαφημίσεις στο carlink (από εδώ και στο εξής αναφερόμενος ως Διαφημιζόμενος) έχοντας προηγουμένως αποδεχτεί την πρόταση του carlink για την σύναψη σύμβασης καταχώρισης και προβολής στον ιστότοπο του carlink και κατόπιν της εγγραφής του στη σχετική φόρμα με τίτλο “Εγγραφή Εμπόρου” συμφωνεί συνομολογεί και συναποδέχεται τα εξής:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τους παρόντες όρους ο Διαφημιζόμενος συμφωνεί με τον carlink αντί τιμήματος και για ορισμένο χρονικό διάστημα κατ’ εντολή και για λογαριασμό του τη χρήση των Πλάνων Προβολής του carlink.

Οι όροι του παρόντος δεν ισχύουν πριν από την έγκριση του Διαφημιζόμενου, η οποία υλοποιείται με την επιλογή (κλικ) στο αντίστοιχο κουμπί ελέγχου του Πλάνου Προβολής που επιθυμεί.

2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CARLINK

Το carlink υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη λειτουργία του carlink καθώς και των συμφωνημένων Πλάνων Προβολής με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο διαδικτυακό αρχείο (link ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ)

Το carlink υποχρεούται να ενημερώνει τον Διαφημιζόμενο για οποιεσδήποτε  αλλαγές στους τιμοκαταλόγους του τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ενεργοποίηση του Τιμοκαταλόγου.


2.2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ

Οι Διαφημιζόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφίες και κείμενα (εφόσον έχουν καταβάλει το χρηματικό ποσό για την αντίστοιχη Προβολή) στο carlink. Το carlink έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να επεξεργαστεί τα παραπάνω αρχεία, κείμενα ή γενικά δεδομένα για την σωστή προσαρμογή και εμφάνιση αυτών  στο κατάλληλο πεδίο/α του carlink. Η επεξεργασία των δεδομένων της προβολής εφόσον αποτελεί απαίτηση του Διαφημιζόμενου θα γίνεται από το carlink έναντι αμοιβής σύμφωνα με τον εκάστοτε Τιμοκατάλογο.

Ο Διαφημιζόμενος υποχρεούται να κάνει χρήση μόνο του Πλάνου Προβολής που επιλέγει.

Ο Διαφημιζόμενος υποχρεούται να καταβάλει στο carlink τις χρεώσεις με τον τρόπο και κατά το χρόνο που αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο με βάση το Πλάνο Προβολής  που έχει επιλέξει.

Ο Διαφημιζόμενος κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, δυνάμει του παρόντος, οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους που περιλαμβάνονται στα διαδικτυακά αρχεία ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ., ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

2.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Σε περίπτωση παραβίασης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, δυνάμει του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται ουσιώδεις, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ και να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του, θετικής και αποθετικής.

2.3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CARLINK

Το carlink έχει δικαίωμα να εμφανίσει στον ιστότοπό του ή σε άλλη ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρείας AutoLix24 (π.χ. έντυπα, διαφημιστικά φυλλάδια, διαφημίσεις κτλ) το υλικό που του παρέχει ο Διαφημιζόμενος με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των υπηρεσιών του carlink αλλά με τρόπο που να μη θίγει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Διαφημιζόμενου.

Το carlink κατέχει το δικαίωμα να διαφημίζει τον ιστότοπό του και ως συνέπεια και τις καταχωρημένες αγγελίες και σε άλλα μέσα όπως websites, τηλεόραση, ράδιο, τύπος, εφαρμογές (applications) για νέου τύπου συσκευές επικοινωνίας, software, e-mail newsletters κτλ.

2.3.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ

Δικαίωμα αλλαγής πλάνου προβολής

Ο Διαφημιζόμενος δικαιούται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάξει το Πλάνο Προβολής του χωρίς κανένα περιορισμό και καμία δέσμευση αρκεί το Πλάνο που θα επιλέξει να έχει υψηλότερο κόστος από το ισχύον καθώς και να υπάρχει διαθέσιμη θέση για την διαφήμιση.

Η κάθε αλλαγή θα πραγματοποιείται τη στιγμή λήξης του τρέχοντος κύκλου. Ως τρέχων κύκλος ορίζεται το χρονικό διάστημα που ταυτίζεται με έναν ημερολογιακό μήνα αρχόμενου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Παράδειγμα, αν ο κύκλος τιμολόγησης είναι την 5η ημέρα κάθε μήνα, και η τρέχουσα ημερομηνία είναι 02/03/2014 τότε η αλλαγή θα γίνει στις 05/03/2014.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 2251/1994 ο Διαφημιζόμενος έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή της παρούσας σύμβασης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της διαφήμισης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης η διαφήμιση παύει να ισχύει άμεσα και το συμφωνηθέν ποσό καταβολής για την ενεργοποίηση της διαφήμισης επιστρέφεται στο ακέραιο συμπεριλαμβανομένων τόκων, Φ.Π.Α. ή άλλων κερδών που προέκυψαν από την παροχή της υπηρεσίας. Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ορίζεται να γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης υπαναχώρησης από το την AutoLix24.

Για να ανακαλέσει την αποδοχή του παρόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας [Επικοινωνία] αναφέροντας στον τίτλο του μηνύματός σας την φράση “Υπαναχώρηση από καταχωρημένη διαφήμιση”.

 

2.4.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

2.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η διάρκεια του παρόντος, ορίζεται με έναρξη την ημερομηνία πληρωμής της διαφήμισης και λήξη με μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) μη καταβολή των πληρωμών όπως αυτές αναγράφονται στον Τιμοκατάλογο και ισχύουν για το Πλάνο Προβολής που έχει επιλέξει ο Διαφημιζόμενος (βλ. 2.2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ)
β) αλλαγή Πλάνου Προβολής από τον Διαφημιζόμενο
γ) αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών του Διαφημιζόμενου χωρίς υπαιτιότητα του carlink
δ) καταγγελία του παρόντος από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, μετά από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση δέκα (10) ημερών
ε) σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

O ιστότοπος στη διεύθυνση http://carlink.gr από εδώ και στο εξής αναφερόμενος ως carlink αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “AUTOLIX24 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο AutoLix24 (από εδώ και στο εξής αναφερόμενη ως AutoLix24) σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, κατασκευαστή ιστοσελίδας, συνεργατών και φορέων), η βάση δεδομένων και το σύνολο του περιεχομένου του carlink, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων κτλ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της AutoLix24 επιφυλασσόμενου παντός νομίμου δικαιώματος. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, επιφέρει τις οριζόμενες από το νόμο ποινές και κυρώσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο, των κειμένων, αρχείων πολυμέσων, μεθόδων και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του carlink, για οποιονδήποτε σκοπό δημόσιο ή εμπορικό, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του carlink.

Οποιαδήποτε διακριτικά γνωρίσματα τρίτων,  εμφανίζονται στο carlink (π.χ. λογότυποι, εμπορικά σήματα κτλ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους.

Το domain carlink.gr, το εμπορικό σήμα carlink καθώς και ο λογότυπος που συνοδεύει το τελευταίο, αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της AutoLix24 και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το παρεχόμενο υλικό στο carlink παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο σχετικά με το υλικό των Μελών και ιδίως σχετικά με την καταλληλότητα και την εμπορευσιμότητα αυτού, για τον συγκεκριμένο σκοπό που αυτό καταχωρείται στο carlink.

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη χρήση των λειτουργιών του carlink.

Το carlink αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας (διαθεσιμότητα), τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων του Μέλους (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, παραγγελίες κλπ) καθώς και σφάλματα οφειλόμενα σε τυχαία γεγονότα, αδικοπραξία, οποιασδήποτε μορφής αμέλεια της Ιδιοκτήτριας Εταιρείας ή/και των συνεργαζόμενων με αυτήν προσώπων ή λόγους ανωτέρας βίας.

Το carlink δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή (διαθεσιμότητα της υπηρεσίας), χωρίς σφάλματα, ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς κακόβουλο υλικό (ιοί, malware κτλ) και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Σε καμία περίπτωση το carlink οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντι στον Χρήστη ή Μέλος, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί σε αυτόν από την χρήση του carlink.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Χρήστης οφείλει να λάβει υπόψη ότι ορισμένα από τα δεδομένα που καταχωρεί είναι δημόσια κατά συνέπεια προσβάσιμα σε κάθε επισκέπτη του carlink.

Το carlink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά προσωπικά δεδομένα ο Χρήστης δημοσιεύει/καταχωρεί (π.χ. σε μία αγγελία του).

Οποιαδήποτε δεδομένα προβάλλονται δημόσια στο carlink (π.χ. λεπτομέρειες αγγελιών, εικόνες αγγελιών, διαφημιστικές εικόνες κτλ) είναι προσβάσιμα από τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google Search). Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί την απόσυρση οποιουδήποτε περιεχομένου του carlink που αφορά το Μέλος (π.χ. την δική του αγγελία) οφείλει να αποτανθεί στις εν λόγω μηχανές αναζήτησης.

Το carlink δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση (από τρίτους) των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώνουν τα μέλη.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το carlink δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα Μέλη (ιδιώτες ή εταιρείες) που είναι καταχωρημένα σε αυτό. Το carlink δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να διασταυρώσει την ορθότητα της πλήρους ταυτότητας των Μελών ή Εμπόρων.

Το carlink δεν εμπλέκεται ούτε μεσολαβεί στη σχέση αγοραπωλησίας πωλητών αγοραστών (στάδιο διαπραγματεύσεων, κατάρτιση σύμβασης πώλησης κλπ) και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη από τις μεταξύ τους συναλλαγές. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση προϊόντων και την παροχή συναφών υπηρεσιών καθώς και του νομοθετικού πλαισίου για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις είναι αποκλειστική ευθύνη των Εμπόρων.

Το carlink δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμόδιο για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Εμπόρους. Επιπλέον, το carlink δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και αξιοπιστία του περιεχομένου των καταλόγων των Μελών (εταιρειών) ούτε και για τον χώρο και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών των τελευταίων.

Το carlink σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποστείλει e-mail ή να σας τηλεφωνήσει επιθυμώντας την κατάθεση χρηματικού ποσού για αγοραπωλησία προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι καταχωρημένα στο carlink από τα Μέλη του (ιδιώτες ή έμποροι). Οι μοναδικές συναλλαγές που  πραγματοποιούμε με τα μέλη μας είναι οι ακόλουθες:

α) πληρωμή ή ανανέωση συνδρομών των Μελών (εμπόρων)
β) διαφημιστική προβολή Μελών (εμπόρων)

Σε περίπτωση που λάβετε οποιοδήποτε ’’παράξενο’’ e-mail ή τηλεφώνημα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. [info@carlink.gr ,τηλ 2310 525258]
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

O ιστότοπος στη διεύθυνση http://carlink.gr από εδώ και στο εξής αναφερόμενος ως carlink, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “AUTOLIX24 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο AutoLix24 (από εδώ και στο εξής αναφερόμενη ως AutoLix24) σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, κατασκευαστή ιστοσελίδας, συνεργατών και φορέων), η βάση δεδομένων και το σύνολο του περιεχομένου του carlink, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων κτλ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της AutoLix24 επιφυλασσόμενου παντός νομίμου δικαιώματος. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών επιφέρει τις οριζόμενες από το νόμο ποινές και κυρώσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο, των κειμένων, αρχείων πολυμέσων, μεθόδων και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του carlink, για οποιονδήποτε σκοπό δημόσιο ή εμπορικό χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του carlink.

Οποιαδήποτε διακριτικά γνωρίσματα τρίτων  εμφανίζονται στο carlink (π.χ. λογότυποι, εμπορικά σήματα κτλ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους.

Το domain carlink.gr, το εμπορικό σήμα carlink, καθώς και ο λογότυπος που συνοδεύει το τελευταίο, αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της AutoLix24 και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

CarLink.gr Ι Βρες το επόμενο όχημά σου!